Hejastugan’s Gaila

Född: 2017-12-13
Hjärta: ua 2020-12-18 3 år
Knä: ua 2019-07-18
Öga: Corneadystroti

DNA testad fri på Episodic falling, Curly cout & Dry eye

Stamtavla

SE10974/2018 SR
Hejastugans Gaila
ua 2020-12-18 3 år
SE21561/2010 SR
Bernerhagens H Lindelou
 ua 9 år 11 mån. 2020-01-21
S53202/2005 SR
Corbona’s Unbelievable
 ua 13 år 10 mån
S44969/2001 SR
SE UCH
Campanards Gandalf At Vesta
 ua  6 år
S28399/2001 R
Corbona’s Amber
 ua 8 år
S46762/2006 R
Campanards Blossom
 ua 5 ½ år
S25135/2001 R
SE UCH
Cequence Fontana
 ua 8 år
S55068/99 R
Campanards Zippadedoda
 ua 7 år
SE34393/2012 TRF
Hejastugans Candy
  ua 8 år 5 mån.
2020-09-24
S47464/2003 TRF
Älvljungarnas Christoffer Robin
 ua 11 ½  år
S57200/99 BL
SE UCH
Immenhof’s Victory
  ua 10 år 23/4-07
han är född 3/2-97 kom till sverige -99
och fick då svenskt regnr
därför blir han 10 år ua, istället för 8 år
S13114/2000 TRF
Duesgårds Lady Geischa
  ua 5 år
S19950/2008 BL
Zolohouse Somersault
  ua 7 år
2015-02-12
S37218/2003 BL
SE UCH
Vouges Justin
  ua 8 år 3 mån.
2011-07-21
S18240/2005 BL
Zolohouse Oh Voila
 ua 7 år 5 mån.
2012-06-20