SE59151/2012 Bernerhagen’s Mary Lou ”Nicki”

Född den: 28/10 2012
Knä: ua 29/10 2013
Hjärta: ua 2020-12-18 8 år 2 mån.
Öga ua: 9/4 2015

testad fri från Efs/Ccs/De
Utställd: Excellent

”Nicki’s” Stamtavla

SE59151/2012 SR
Bernerhagens Mary Lou
ua  8 år 2 mån.
2020-12-18
SE21561/2010 SR
Bernerhagens H Lindelou
 ua 9 år 11 mån.
S53202/2005 SR
Corbona’s Unbelievable
 ua 13 år 10 mån.
S44969/2001 SR
SE UCH
Campanards Gandalf At Vesta
2007-10-10 ua  6 år
S28399/2001 R
Corbona’s Amber
08-08-02 ua 8 år
S46762/2006 R
Campanards Blossom
ua 20/10 2011  ua 5 ½ år
S25135/2001 R
SE UCH
Cequence Fontana
26/5-09 ua 8 år
S55068/99 R
Campanards Zippadedoda
 6/4-06 ua 7 år 
S32998/2008 SR
Mimmidalens Sweet Rising Star
ua  11 år 2 mån.
S24164/2005 SR
Ariho’s Black Boyza
 ua 2009-05-08 4 år
NHSB2337834 R
DK UCH FI UCH KBH V-02
Boyza v Cavino
 ua 2004-12-15  4 år
N04958/99
Ariho’s Benedikte
 ua 2005-09-21 8 år
S20772/2004 SR
Mimmidalens Sweet Xelent Black Fame
 ua 2015-04-16
11 år 2 mån
S11701/2001 R
Uardas Earl Edward
 ua 2005-06-02 5 år
S12512/2000 SR
Mimmidalens Sweet Hope Of Fame
 2012-12-07 ua 13 år om 7 dagar